Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Du lịch Myanmar (https://dulichmyanmar.info/). Trang web này được quản lý bởi chúng tôi và khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Bản quyền: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và biểu tượng đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Du lịch Myanmar hoặc các đối tác của chúng tôi. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại nội dung này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm pháp luật.
  • Thương hiệu: Các thương hiệu và logo được hiển thị trên trang web là tài sản của Du lịch Myanmar. Việc sử dụng các thương hiệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi là không được phép.

2. Sử dụng trang web

  • Cấm hành vi: Bạn cam kết không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc phạm pháp nào. Bạn đồng ý không can thiệp vào hoặc gây trở ngại đối với các hệ thống bảo mật của trang web hoặc làm phiền các người dùng khác.
  • Thông tin cá nhân: Khi sử dụng trang web, bạn cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

4. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@dulichmyanmar.com.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.